Úvod Sbírka Články Virtuální pravítka Návody Knihy English

Otis King

Zdeněk Šustr, 23. 1. 2021, aktualizace 23. 5. 2021

Unikátní kapesní logaritmické pravítko Otis King je výsledkem snahy o dosažení co největší délky stupnic při zachování kapesních rozměrů. Delší stupnice totiž znamená větší přesnost pravítka. Jednoduše proto, že se dá rozdělit na více dílků a přitom zůstat čitelná.

Kapesní pravítko Otis King model L. Na levé straně snímku jsou vidět obě stupnice: pro násobení i pro logaritmování.

Autorem a výrobcem těchto zajímavých válcových pravítek byl londýnský podnikatel Otis Carter Formby King (1876–1944?). Logaritmickou stupnici navinul šroubovitě na válec tak, že dosahovala délky 1,6764 m (66 ″), přestože samotné pravítko bylo dlouhé pouze 15 cm. Proti běžnému kapesnímu pravítku, které má stupnici dlouhou 12,5 cm (přibližně 5 ″), je Kingova stupnice více než 13krát delší a má tedy přesnost zvýšenou o více než celé jedno další desetinné místo. Jinak řečeno: zatímco u běžného logaritmického pravítka se předpokládá přesnost asi na tři platná místa, u pravítka s takto dlouhou stupnicí jsou to čtyři platné číslice. Nevýhodou válcového uspořádání naopak je, že na takové pravítko se obtížně umísťují další stupnice, protože to by vyžadovalo prodloužení válce. Pravítka Otis King se tedy vyráběla jen s párem základních stupnic pro násobení a případně s lineární stupnicí pro určení logaritmů. S pomocí logaritmů se pak dají, jak víme, počítat i mocniny či odmocniny – ovšem výpočet vyžaduje několik kroků.

Otis King ve srovnání s běžným kapesním pravítkem Logarex 27251

Patentní kapesní pravítka Otis King se vyráběla od roku 1922 zhruba do roku 1972, existuje však údajně též exemplář s uvedeným rokem výroby ještě po roce 1980 [1]. Ve výrobě docházelo k postupným konstrukčním obměnám, díky nimž lze dnes přibližně určit, kdy ten který kus vznikl.

Sériové číslo pravítka uvedené na podstavě válce a na krabičce. Spolu s dalšími znaky slouží k přibližné dataci. Toto konkrétní pravítko pochází přibližně ze závěru roku 1969. [1]


Funkčně se však pravítka nijak podstatně neměnila a v zásadě se stále vyráběly dva základní modely:

Vedle toho se zpočátku, ve 20. letech, vyráběly modely se speciálními stupnicemi:

Pravítko Otis King s funkční papírovou maketou vyrobenou z vystřihovánky, kterou v roce 2001 navrhl Peter Monta [2].

Návod k použití kapesního pravítka

Je třeba říci, že samotná myšlenka šroubovité stupnice nebyla úplně novým konceptem, neboť válcová pravítka existovala již v 19. století a svou přesností Kingovo pravítko ještě dalece přesahovala. Byla však spíše stolních resp. kufříkových, nikoli kapesních rozměrů.

Otis King své pravítko úspěšně patentoval ve Velké Británii i Spojených státech a díky tomu měl ve světě jen málo napodobitelů. Možná zajímavější je fakt, že ani ve východním bloku, kde se na patentovou ochranu příliš nehledělo, patrně žádné kopie nevznikly. Více než válcové tu dosáhlo obliby spirálové uspořádání stupnic, ale to si představíme jindy.

Reference

  1. Richard F. Lyon, Dating of the Otis King: An Alternative Theory Developed Through Use of the Internet, The Journal of the Oughtred Society, Vol. 7, No. 1, Spring, 1998
  2. Peter Monta, Cylindrical slide rule in Postscript, [online] http://www.pmonta.com/sliderules/ Accessed 23 January 2021
© 2024log@sustr.net