Úvod Sbírka Články Virtuální pravítka Návody Knihy English

Knihy a učebnice

Logaritmická pravítka byla po dobu téměř 100 let takřka všudypřítomná, nezbytná pro pracovníky mnoha profesí. To se odráží i v množství literatury, která se jimi zabývala.

Ve své sbírce se zaměřuji na knihy, které byly k dispozici na území Československa. Jedná se o knihy vesměs české a slovenské, ty nejstarší již z dob starého mocnářství.

Samostatnou část sbírky tvoří návody, jimž se zde věnuje samostatný oddíl. Uvědomuji si, že hranice mezi knihou a návodem je nezřídka mlhavá. Zavedl jsem arbitrární pravidlo: rozlišuji knihy od návodů tak, že kniha má autora, zatímco návod vydává instituce, nejčastěji výrobce. Z tohoto pravidla existují výjimky.

V následujícím přehledu se nachází 69 knih. Máte-li zájem o skeny, můžete mne kontaktovat. Některé knihy mám zdigitalizované. Kontakt najdete v zápatí. Poslední aktualizaci tohoto přehledu jsem provedl 24.03.2024.