Úvod Sbírka Články Virtuální pravítka Návody Knihy English

Pravítka s addiátorem

Zdeněk Šustr, 20. 9. 2021

Během 19. a 20. století se logaritmická pravítka naučila provádět celou řadu početních operací: násobit, dělit, počítat trojčlenku, mocnit i odmocňovat libovolnou mocninou, počítat goniometrické funkce, převádět jednotky, počítat obsahy rovinných obrazců a mnohé další. Jednu důležitou dovednost však nikdy neměla: sčítání a odčítání. Logaritmická stupnice se ke sčítání nehodí. Proto došlo u německého výrobce Faber Castell k zajímavému pokusu zkombinovat logaritmické pravítko s mechanickým addiátorem.

Co je to addiátor

Addiátor je mechanické počítadlo, které umí sčítat či odčítat několikaciferná čísla. Počet cifer je přímo dán rozsahem (počtem pozic) na addiátoru.

Oboustranný addiátor dovážený firmou B. Jarolímek, a.s., Praha umožňuje sčítání (přední strana – vlevo) a odčítání (zadní strana – vpravo). Tento konkrétní model zvládá až devíticiferná čísla. Jednotlivé pozice se nastavují posouváním s pomocí kolíčku připomínajícího dnešní „stylus“ pro práci s dotekovými obrazovkami. „Ouško“ na pravé straně slouží k zaklesnutí kolíčku a brání jeho ztrátě.


Pravítka Faber-Castell Addiator

Německý výrobce Faber-Castell nabízel průběžně několik různých typů logaritmických pravítek, která měla na zadní straně namísto obvyklé tabulky měr a vah vestavěný addiátor. Tato pravítka byla k mání v běžných i kapesních rozměrech a byla odvozena od běžných modelů pravítek, jak ukazuje následující obrázek.

Pravítko Faber-Castell 1/54 systém Darmstadt ve třech variantách. Nahoře základní varianta 1/54, uprostřed varianta 1/54A s addiátorem, dole varianta 11/54 ze speciálně vyvinuté překližky.

Pro úplnost: přední strana pravítka Faber-Castell systému Darmstadt.

Kapesní pravítko Faber-Castell 63/87 R: přední a zadní strana

Ovládání addiátoru

Addiátor se v zásadě dá ovládat jakýmkoli špičatým předmětem, nejlépe je však mít po ruce originální kolíček. Výrobce Faber-Castell používal nejméně tři různé způsoby jeho uložení. U masivních pravítek, jako např. 1/54A Darmstadt, se kolíček zasouval zpředu do předvratného otvoru v těle pravítka, jak ukazuje následující fotografie. U drobnějších kapesních pravítek se někdy vkládal do plechového ouška – to je případ nejen zde prezentovaného modelu 63/87 R, ale také samostatného addiátoru předvedeného zcela na začátku. Konečně se také kolíček v některých případech uchovával odděleně v samostatné kapsičce v pouzdře pravítka.

Uložení kolíčku v těle pravítka Faber-Castell 1/54A (vpravo). Na snímku je též vidět, že pravítko s addiátorem vyžadovalo větší tloušťku konstrukce ve srovnání s pravítkem obyčejným (v tomto případě 11/54 nalevo).

Stejně jako u mnoha samostatných addiátorů se i vestavěné addiátory nulují zatažením za třmínek.

Pravítko Faber-Castell 63/87 R s vytaženým třmínkem, kterým se nuluje addiátor.

Návod k pravítkům Faber-Castell s addiátorem. Zajímavostí je, že z celkového počtu 22 stran se pouze jedna věnuje práci s addiátorem, zbývající se zabývají použitím přední části s logaritmickými stupnicemi.

Logo výrobce, označení systému a modelu 1/54 A na krabičce

Ve stejném duchu kombinace výpočetních pomůcek pokračoval výrobce Faber-Castell i nadále, a to zejména zkombinováním logaritmického pravítka s elektronickou kalkulačkou po jejím vynalezení v 70. letech 20. století.

© 2024log@sustr.net