Úvod Sbírka Články Virtuální pravítka Návody Knihy English

LOGARITMICKÁ PRAVÍTKA ze Závodů V. I. Lenina v Plzni

Karel Chaloupka, Praha, 8. ledna 2020, upraveno 30. června 2020.

Nejen pro sběratele logaritmických pravítek bývá jistě překvapením, že výrobou logaritmických pravítek se u nás v minulosti zabýval i takový strojírenský gigant, jakým byly v padesátých letech minulého století Závody V. I. Lenina v Plzni (dříve Škodovy závody a.s., dnes ŠKODA TRANSPORTATION a.s.). V publikaci „Počítání na úkolářském logaritmickém pravítku“ vydané v červnu 1953 v SNTL uvádí její autor pan Václav Birner:

Dříve jsme dováželi úkolářská pravítka značky FABER z Německa. Po osvobození jsme se pokusili o vlastní výrobu v plzeňských závodech V. I. Lenina. Potíže, které se vyskytly v počátku výroby, byly rychle překonány a dnes již vyrábíme dobrá logaritmická pravítka úkolářská i normální, a to nejen pro vlastní potřebu podniku, nýbrž pro celý sektor těžkého strojírenství i pro jiné národní podniky.

V této publikaci jsou také uvedeny fotografie úkolářského pravítka, které v té době vyráběly Závody V. I. Lenina v Plzni.

Jsou zatím známa dvě dřevěná logaritmická pravítka vyrobená v Závodech V. I. Lenina, a to:

A – úkolářské logaritmické pravítko ze Závodů V. I. Lenina

Logaritmické stupnice i jejich uspořádání na pravítku včetně provedení popisek jsou u tohoto úkolářského pravítka identické (samozřejmě až na jazykovou verzi) se stupnicemi na německém úkolářském pravítku CASTELL 1/48 (od firmy FABER-CASTELL) – označeném jako „systém Dr. Winkel“. Úplně stejné uspořádání stupnic má i plastové úkolářské pravítko, které vyráběla firma LOGAREX. Starší varianty dřevěného úkolářského i klasického pravítka ze Závodů V. I. Lenina mají zvláštní provedení – šoupátko tl. 4 mm je v celém profilu z bílého plastu, na horním povrchu tělesa pravítka je povlak z bílého plastu tl. 2 mm a vlastní dřevěné těleso pravítka je vyztuženo dvěma svislými kovovými výztuhami. Logaritmické stupnice jsou pravděpodobně leptané. Na čelní straně úkolářského pravítka je vlevo dole značka – hnědá pěticípá hvězda v opsané kružnici (ø 6 mm). Na klasickém logaritmickém pravítku pravděpodobně vyrobeném také v Závodech V. I. Lenina (které mám ve sbírce) tato značka není.

Starší provedení úkolářského pravítka ze Závodů V. I. Lenina

Novější varianta dřevěného úkolářského pravítka má oproti původnímu pravítku perfektní technické provedení. Všechny jeho horní povrchy jsou z bílého plastu tl 0,6 mm (není to ale celuloid), dřevěné těleso pravítka je pečlivěji opracováno, logaritmické stupnice jsou krásně čitelné. Na zadní straně dřevěného tělesa pravítka je vpravo dole značka – opět hnědá pěticípá hvězda v opsané kružnici (ale menší = ø 4 mm) s číslem č. 4252. Zda se jedná o číslo výrobní nebo inventární není známo. Vlastní plastový běhoun je v jemnějším provedení.

Novější provedení úkolářského pravítka ze Závodů V. I. Lenina

Zadní strana úkolářských pravítek ze Závodů V. I. Lenina – nahoře starší a dole novější provedení

Detail označení pěticípou hvězdou s číslem 4252 na novějším provedení úkolářského pravítka ze Závodů V. I. Lenina

Konstrukční provedení staršího i novějšího provedení úkolářského pravítka:

Starší provedení úkolářského pravítka

Novější provedení úkolářského pravítka

Překvapivá je také rozdílná hmotnost obou provedení úkolářských pravítek – starší pravítko s kovovými výztuhami má hmotnost 106 g, novější 76 g (to ale nemá svislé kovové výztuhy). Papírová tabulka na zadní straně obou úkolářských pravítek je obsahově stejná, ale na novějším modelu je profesionálně graficky provedena.

Obě úkolářská pravítka mají černé, pravděpodobně originální kartonové pouzdro – bez označení.

B – klasické logaritmické pravítko sytém RIETZ ze Závodů V. I. Lenina

Klasické dřevěné logaritmické pravítko systém RIETZ s modulem 25 cm s vybledlými leptanými logaritmickými stupnicemi mám bohužel bez běhounu. Má stejně jako úkolářské pravítko šoupátko tl. 4 mm v celém profilu z bílého plastu, na horním povrchu tělesa pravítka je povlak z bílého plastu tl. 2 mm a dřevěné těleso pravítka je také vyztuženo dvěma svislými kovovými výztuhami. Technicky je provedeno téměř stejně jako původní model úkolářského pravítka, ale bez značky s hvězdou. Přesto se domnívám, že výrobcem tohoto mého pravítka byly rovněž Závody V. I. Lenina v Plzni.

Klasické logaritmické pravítko ze Závodů V. I. Lenina, systém RIETZ

Zajímavost

Mám také ve své sbírce klasické dřevěné logaritmické pravítko s lesklým bílým pravděpodobně celuloidovým povlakem tl. 0,9 mm, jehož logaritmické stupnice jsou uspořádány v systému RIETZ, modul 25 cm, s označením vpravo dole LOGAREX a pod ním s číslem 4542-27101-R. Konstrukce tohoto pravítka je ale úplně jiná než jakou má pravítko vyrobené v Závodech V. I. Lenina (viz fotografie), ale je podobná novému provedení úkolářského pravítka.

Klasické logaritmické pravítko ze Závodů V. I. Lenina (nahoře) a klasické logaritmické pravítko LOGAREX 27101-R (dole)

Překvapením pro mne ale bylo, že zadní strana pravítka LOGAREX včetně papírové tabulky (až na typ písma) je téměř identická se zadní stranou pravítka vyrobeného v Závodech V. I. Lenina. Firma LOGAREX přitom dřevěná pravítka s celuloidovými stupnicemi nikdy nevyráběla.

Zadní strana uvedených pravítek (nahoře Závody V. I. Lenina, dole LOGAREX) – se stejnou papírovou tabulkou

Provedení klasického pravítka ze Závodů V. I. Lenina

Provedení klasického dřevěného pravítka LOGAREX

Podle pamětníka pana Č., který byl ve skupině pracovníků LOGAREXU která navštívila na počátku padesátých let Závody V. I. Lenina v Plzni, se tam vyráběla logaritmická pravítka v modelářské dílně ze dřeva starých lodí. Od kdy do kdy se skutečně pravítka v Závodech V. I. Lenina vyráběla ale není známo. Pan Václav Birner (autor výše uvedené publikace), který byl zaměstnán v Závodech V. I. Lenina v Plzni, dostal v roce 1951 odměnu za výrobu logaritmických pravítek pro úkoláře. V letech 1956 a 1957 (ve dvou vydáních) vydaly Závody V. I. Lenina v Plzni firemní publikaci s názvem LOGARITMICKÉ PRAVÍTKO, jejímž autorem byl také jejich zaměstnanec – pan Václav Karlík. V prvním vydání na 51 stranách vysvětluje počítání na klasickém logaritmickém pravítku. Dá se tedy dovodit, že se logaritmická pravítka v Závodech V. I. Lenina v Plzni vyráběla nejméně v období let 1951 až 1957. Úkolářská pravítka se tam tedy vyráběla dokonce o několik let dříve než v LOGAREXU, který je vyráběl až od roku 1954.

Podklady

© 2024log@sustr.net