Úvod Sbírka Články Virtuální pravítka Návody Knihy English

Zajímavé logaritmické pravítko pro radiotechniku

Ing. Karel Chaloupka, 28. září 2022, aktualizace 26. prosince 2022

Když jsem si v roce 2016 úplnou náhodou koupil na bleším trhu v Praze jednoduché dřevěné logaritmické pravítko s nalepenými papírovými stupnicemi a papírovou tabulkou na zadní ploše, domníval jsem se, že se jedná o pravítko neznámého českého výrobce. Na zadní ploše pravítka je tabulka s hodnotami z oboru elektro, značka „r“ a číslo 242. Pravítko má rozměry 32 × 296 mm, nahoru se zužuje na šířku 30 mm, výška 10 mm, modul je 25 cm, systém ELEKTRO. Běhoun je vyroben z tenkého pozinkovaného plechu se sklíčkem, na kterém je vyznačena jedna ryska. Pravítko je v poměrně dobrém stavu a získal jsem jej i s původní, fialovou kartonovou krabičkou.

Na čelní ploše má pravítko sedm logaritmických stupnic:

Poznámka: logaritmické stupnice na tomto pravítku jsou identické se stupnicemi na německém logaritmickém pravítku NESTLER No. 37 systém ELEKTRO z roku 1941. Význam stupnic V a U nebyl ale u pravítka popsán.

Obr. 1

Po čase získal kolega sběratel Ing. Šustr podobné dřevěné logaritmické pravítko s nalepenými identickými papírovými logaritmickými stupnicemi a identickou papírovou tabulkou na zadní straně, ale bez běhounu. Velikost 40 × 303 mm, výška 12 mm – dřevěný korpus pravítka má jiné provedení:

Obr. 2

Jaké však bylo moje překvapení, když mne Ing. Šustr v červenci 2021 upozornil na aukční nabídku na AUKRU, kde někdo nabízel dva kartony s vytištěným nátiskem identických logaritmických stupnic s názvem LOGARITMICKÉ PRAVÍTKO PRO RADIOTECHNIKU. Tyto stupnice, které byly určeny pro amatérskou výrobu logaritmického pravítka, byly otištěny včetně návodu k jeho výrobě v časopise RADIOAMATÉR číslo 2 z roku 1942 (návod na str. 24 a 25, vlastní logaritmické stupnice s tabulkou pak na str. 38). Jak se uvádí dále v časopise:

Týž otisk tabulky a pravítka na kartonu k amatérskému zhotovení lze objednat v redakci t.l. za K 6,–, při současné objednávce více kusů za K 5,–.

Z toho lze vyvodit, že značka „r“ uvedená na lepené tabulce na pravítku znamená šifru časopisu RADIOAMATÉR a číslo 242 je šifra 2 čísla časopisu z roku 1942:

Obr. 3: Detail značky „r“ na tabulce

Ing. Šustrovi se podařilo vydražit uvedený originální nátisk logaritmických stupnic pro výrobu tohoto logaritmického pravítka včetně tabulky z roku 1942:

Obr. 4

Popis amatérské výroby logaritmického pravítka uvedený v časopise předpokládal nalepení nátisku logaritmických stupnic na prešpán (to je chemicky vytvrzená papírová lepenka) a potom jeho nalepení na připravený podklad z překližky. Výroba vlastního korpusu dřevěného pravítka včetně výroby běhounu byla v časopise detailně popsána včetně nákresu.

Na pravítku však chyběly goniometrické funkce, takže (jak bylo uvedeno v dalším vydání časopisu RADIOAMATÉR) sami čtenáři dodali návod, jak amatérsky stupnice sin a tg doplnit na spodní plochu šoupátka. Následně byla uveřejňována i další doporučení čtenářů na vlastní provedení dřevěného korpusu pravítka.

Důvodem k takové domácí výrobě logaritmického pravítka byla u nás v období 2. světové války skutečnost, že logaritmické pravítko bylo v té době velmi obtížné sehnat.

Obr. 5: Detail provedení dřevěného pravítka z obr. 1

Obr. 6: Detaily odlišného provedení uvedených dřevěných pravítek

Obě logaritmická pravítka v našich sbírkách byla vyrobena ze dřeva s vyfrézovanými drážkami ale v navzájem odlišném provedení, také bez goniometrických stupnic. Domnívám se, že někdo využil nabídky redakce časopisu RADIOAMATÉR a vyráběl a prodával někdy po roce 1942 s využitím jejich kartonů tato jednoduchá logaritmická pravítka ze dřeva. Konkrétní výrobci těchto pravítek nejsou známi.

Obr. 7: Logaritmické pravítko pro radiotechniku s originálním kartonovým pouzdrem

© 2024log@sustr.net