Úvod Sbírka Články Virtuální pravítka Návody Knihy English

Logaritmické pravítko Castell 1/48 s přetiskem

Ing. Karel Chaloupka, 9. listopadu 2017, aktualizováno 21. března 2023

Snad každý, kdo se někdy zajímal o poštovní známky, zná pojem „známka s přetiskem“ – mezi nejznámější u nás patří rakouské známky s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919. Překvapilo mne, že existuje i logaritmické pravítko s přetiskem. Jedná se pravděpodobně asi také o raritu – posuďte sami:

Německá firma Faber-Castell vyráběla pod označením systém Dr. Winkel logaritmická pravítka se speciálními stupnicemi určená pro úkoláře. Proto se jim také u nás říkalo „úkolářská pravítka“. Pan prof. Ing. Jan Wanner uvádí ve své publikaci Úkolářské logaritmické pravítko (rok vydání 1946), že:

pravítko jest mechanickou pomůckou pro rychlé vypočítávání strojního času při soustružení, hoblování, obrážení, vrtání, broušení a frézování.

Firma Faber-Castell vyráběla tato úkolářská pravítka systém Dr. Winkel postupně ve čtyřech provedeních:

Nejstarší dvě dřevěná pravítka Systém Dr. Winkel měla shodné stupnice, bez červeně zbarvených popisů. Pravítko Faber 1/48 mělo upravené stupnice doplněné červenými popisy, poslední model pravítka Faber 111/48 se shodnými stupnicemi byl vyráběn z plastu.

Stejná pravítka jako byl model CASTELL 1/48 vyráběly u nás od padesátých let dvacátého století Závody V. I. Lenina v Plzni (dnes ŠKODA, a.s.) a národní podnik LOGAREX pod označením LOGAREX 27404.

Dřevěné úkolářské pravítko s celuloidovými stupnicemi CASTELL 1/48 má kromě speciálních černě zbarvených logaritmických stupnic a popisů ražených do celuloidu i tři různé červeně zbarvené popisy. Horní červený popis mm3/min Spanleistung, mm2 Spanquerschnitt byl pravděpodobně již od počátku výroby v roce 1939 uveden s chybnou hodnotou mm3/min. Výrobce proto v mezidobí roků 1939–1944 postupně změnil chybný parametr popisu vrchní červené stupnice pravítek přetiskem z mm3 na hodnotu cm3 na pravítku a nakonec na upravený text se správnou hodnotou cm3.

Pan prof. Ing. Wanner uvádí v citované publikaci na str. 113:

Na logaritmickém pravítku jest chyba, neb výkon třísek jest tam označen v mm3/min. Správně má býti cm3/min. Na nejnovějších typech jest tato změna již provedena.

A: Logaritmické pravítko CASTELL 1/48 ze srpna roku 1942 má nad vrchní stupnici původní chybný červený popis mm3/min Spanleistung, mm2 Spanquerschnitt:

Pravítko CASTELL 1/48 ze srpna 1942 s původním červeným popisem s chybnou hodnotou „mm3“ nahoře

B: Na logaritmickém pravítku CASTELL 1/48 ze září roku 1943 s identickými stupnicemi je však tento červený popis již s přetiskem rozměru mm3 na cm3 – tedy cm3/min Spanleistung, mm2 Spanquerschnitt. Měl jsem pravítko CASTELL 1/48 z dubna roku 1943 s ještě původním chybným popisem s mm3. V průběhu roku 1943 byla pravděpodobně původní raznice ražených stupnic pravítka dodatečně upravena – se začerveněním mm3 a vyražením parametru cm3 nad tím – viz fotografie pravítka. Pravítka byla tedy v určitém přechodném období dodávána s „raženým přetiskem“:

Pravítko CASTELL 1/48 ze září 1943 s raženým přetiskem hodnoty „mm3“ na „cm3“ v červeném popisu nahoře

C: Od roku 1944 již byla dodávána pravítka s novým červeným popisem nahoře s hodnotou „cm3“:

Pravítko CASTELL 1/48 z dubna 1944 s novým červeným popisem se správnou hodnotou „cm3“ nahoře

Od kdy do kdy bylo skutečně firmou Faber-Castell vyráběno úkolářské pravítko 1/48 s původním chybným popisem, následně s přetiskem, a nakonec se správnou hodnotou cm3 nebylo možné zjistit.

Ze sběratelského hlediska je to zajímavost. Na českém pravítku LOGAREX 27404 i na pravítku ze Závodů V. I. Lenina je tato stupnice již se správným českým nápisem „množství třísek v cm3/min., průřez třísky v mm2“.

Všechna uvedená pravítka CASTEL 1/48 nad sebou

Pohled na pravítko CASTEL 1/48 SYST. Dr. WINKEL po odsunutí šoupátka

Na konec ještě jedna zajímavost

Víte, že když šoupátko úkolářského pravítka CASTELL 1/48 otočíte a zasunete jeho čtyřmi stupnicemi nahoru (dvě jsou černé a dvě červené), je možné toto úkolářské pravítko používat s černými stupnicemi i jako normální logaritmické pravítko k násobení, dělení, umocňování a odmocňování?

Pravítko CASTELL 1/48 s otočeným šoupátkem umožňujícím násobení, dělení, umocňování a odmocňování

© 2024log@sustr.net